გაიარეთ პერიო ტესტი და გაიგეთ გაქვთ, თუ არა ღრძილების ანთება. მიიღეთ ინფორმაცია, თუ როდის არის სასურველი თქვენთვის პაროდონტოლოგთან ვიზიტი.

Results

ამ მონაცემებით თქვენ გაქვთ ღრძილების ანთება.

დამატებითი კვლევებისთვის აუცილებელია პაროდონტოლოგთან ვიზიტი.

ჩაეწერეთ ვიზიტზე

ამ მონაცემების თანახმად თქვენ გესაჭიროებათ მხოლოდ გეგმიური ვიზიტი პაროდონტოლოგთან 6 თვეში ერთხელ.

ჩაეწერეთ ვიზიტზე

#1. გაქვთ ღრძილებიდან სისხდენა?

#2. გაქვთ ღრძილების შეშუპება?

#3. გაქვთ ღრძილების რეცესია (ღრძილმა შეიცვალა ფორმა და კბილები გამოჩნდა გრძელი) ?

#4. გაქვთ კბილების მორყევა?

#5. შეიცვალა მდებარეობა თქვენმა კბილებმა და გაჩნდა კბილებს შორის სივრცეები ?

#6. ნაადრევად დაუკარგავთ თქვენს ოჯახის წევრებს კბილები მათი მორყევის გამო ?

შედეგი